Sport.pl

Londyn 2012. Wydane w Poznaniu: Jak to było na początku?

Tuz przed igrzyskami olimpijskimi w Londynie poznańskie Wydawnictwo Nauka i Innowacje wydało książkę "Początki ruchu olimpijskiego w Polsce". Jak doszło do tego, że Polska znalazła się w olimpijskiej rodzinie?
Autorem książki jest znany poznański historyk sportu Ryszard Wryk. Zebrał on w niej m.in. sporo dokumentów na temat narodzin ruchu olimpijskiego w Polsce zaraz po odzyskaniu przez nią niepodległości w 1918 roku, a także wcześniej, gdy Pierre de Coubertin dopiero formułował ideę nowożytnych igrzysk, a polscy sportowcy występowali w reprezentacjach zaborców.

Znajdziemy tu zatem przemówienie Pierre de Coubertina na Kongresie Paryskim w 1894 roku, uzasadniające powołanie do życia nowożytnych igrzysk na wzór grecki, notatki z prasy lwowskiej opisujące pierwsze igrzyska w Atenach w 1896 roku, sprawozdanie z igrzysk w Sztokholmie w 1912 roku czy tez artykuł Kazimierza Biernackiego "Młodzież polska a Igrzyska Olimpijskie" z 1916 roku. Jest też artykuł z "Gazety Porannej" z 1919 roku, opisujący powstanie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dokumenty pokazujące przygotowania Polski do debiutu podczas igrzysk w Antwerpii w 1920 roku (do którego to debiutu z racji wojny polsko-bolszewickiej i marszu Armii Czerwonej na Warszawę ostatecznie nie doszło) i wiele innych materiałów, z których można dowiedzieć się tego, jak wyglądały narodziny polskiego olimpizmu.

Więcej o: