Tak założyciel i piłkarz Cracovii jest uhonorowany w Poznaniu

Dawni piłkarscy mistrzowie Polski, Warta i Cracovia, mierzą się ze sobą w pierwszej lidze. W Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza salę swojego imienia i tablicę upamiętniającą ma Roman Pollak, założyciel i piłkarz Cracovii, a przed wojną rektor poznańskiej uczelni.
Roman Pollak to założyciel Cracovii w czerwcu 1906 roku i jej piłkarz (jak podają WikiPasy w 1907 roku zagrał towarzysko z Czarnymi Lwów), a także członek komitetu honorowego jubileuszu 60-lecia SKS Cracovia w roku 1966.

W pracy naukowej zajmował się historią literatury, był rektorem (1943-1945) i profesor poznańskiego uniwersytetu. Za jego kadencji nastąpił częściowy rozkład struktury organizacyjnej uczelni, spowodowany aresztowaniami i rozstrzelaniem wielu pracowników i studentów. W galerii rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (dawniej: Uniwersytetu Poznańskiego) prof. Roman Pollak jest jedynym ''rektorem bez togi'', pełnienie tej godności w czasach wojny pozbawione było gronostajów i splendoru.

Ulica Romana Pollaka w Poznaniu znajduje się na Morasku, blisko Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM.

Więcej o: